Vijfde Vlaamse hersteldag

Multideskundigheid: petje af! Met meerdere petten op richting herstel

Kunstencentrum VIERNULVIER, Gent | 8 februari 2023

Van ervaring en kennis over professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid naar multideskundigheid: als mensen hebben we elk verschillende levenservaringen van waaruit we denken, spreken en handelen. Als we ons bewust zijn van deze meerstemmigheid, kunnen we onszelf ook meer opstellen als medebetrokkene. Dit geeft ons allen de ruimte om zelf meer in je kracht te staan én door anderen gezien te worden in je sterkte.

De vijfde Hersteldag staat in het teken van multideskundigheid. Mensen laten meespreken, meedenken en meedoen: het zorgt allemaal voor betekenisvolle verandering. We tonen projecten waar patiënten een andere dan klassieke rol spelen en zorgorganisaties die buiten de geëigende paden wandelen. We brengen hen samen en maken ze zichtbaar voor alle geïnteresseerden: patiënten en familieleden, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Op 8 februari 2023 maken we tijd voor ontmoeting, gesprek, inspiratie en begeestering.

Programmaoverzicht

    Dagindeling
  • 9u00 Onthaal met koffie
  • 9u30 - 9u45 Verwelkoming | Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding, Gezondheid en Zorg, Seniorenbeleid, Financiën, stad Gent
  • 9u45 - 10u45 Plenaire lezing | Jürgen De Fruyt
  • 10u45 - 11u15 Koffiepauze
  • 11u15 - 12u15 Parallele sessies
  • 12u15 - 13u15 Lunch
  • 13u15 - 14u15 Parallele sessies
  • 14u25 - 15u25 Parallele sessies
  • 15u25 - 15u55 Koffiepauze
  • 15u55 - 16u50 Plenaire lezing | Peter Dierinck

Bekijk het programma in een handig .pdf-formaat:

PDF - PROGRAMMALezing: 9u45 - 10u45

De nieuwe GGZ: een psychiatrisch en persoonlijk perspectief

Jürgen De Fruytpsychiater, departementshoofd dienst psychiatrie, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Tijdens het voorbije decennium zijn wij in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) getuige geweest van ongekende veranderingen. Oude zekerheden worden in vraag gesteld, gerelativeerd of dreigen naar het stort te worden verwezen. Muren van psychiatrische instituten zijn inmiddels deels gesloopt en GGZ wordt steeds meer in (en met) de gemeenschap georganiseerd. Het herstel paradigma heeft plaats genomen naast het medisch behandelmodel. Binnen een multidisciplinaire werking komen andere partners meer op het voorplan: bv. psychologen, ergotherapeuten en professionele ervaringsdeskundigen. Anders dan vroeger staan de patiënt en zijn context hierbij centraal.

In deze bijdrage wordt een persoonlijk verhaal gebracht over deze drastische, mooie en boeiende evolutie. Naast de klassieke thema’s worden ook nieuwe uitdagingen belicht zoals multidisciplinaire grensconflicten (en taakafbakening) en mentale kwetsbaarheid (en potentiële ervaringsdeskundigheid) bij professionelen.

Discussie: 11u15 - 12u15

Herstel in Vlaanderen: een stand van zaken

Panelgesprek aangaande de stand van zaken en toekomst van herstel in Vlaanderen.

Panel:
Patrick Colemont, Vlaams Patiëntenplatform – panelleider
Rik Vannuffel, pionier hersteldenken
Filip Van Dorpe, ervaringsdeskundige/herstelacademie
Stefaan Plysier, coördinator praktijk & methodiek Psyche vzw
Carmen Vranken, psychiater

13u15 - 14u15

Voorstelling Out of My Box

Out of My Box is een muziekband van mensen die op een of andere manier een link hebben met psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas. De band wil het stigma rond psychische kwetsbaarheid mee doorbreken. De oorspronkelijke coverband groeide uit tot een producent van eigen muziekvoorstellingen en albums. Tijdens deze voorstelling worden persoonlijke verhalen gedeeld en zijn er geen geheimen.

Lezing: 14u25 - 15u25

De gewonde Genezer

Sanne WinchesterGZ-Psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut, schrijfster van het boek ‘Ik mag niet bang zijn’ en werkt in de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland met volwassen.

Haar boek raakt pijnlijke en kwetsbare thema’s zoals: hulpverleners die zelf psychische klachten hebben, hoe ‘gek’ ben je nou eigenlijk? en machteloosheid in de therapeutische relatie. Een boek dat zowel door professionals, hulpverleners als niet-hulpverleners lovend wordt ontvangen.

Sanne zet zich in voor het normaliseren van psychische klachten, praten over kwetsbaarheid en ‘mens zijn’ en soms ook kunnen schaterlachen om je eigen problemen. Op de Hersteldag zal zij een lezing geven over ‘De gewonde Genezer’ en hoe psychologen/hulpverleners meer gemeen hebben met cliënten dan we denken. Op luchtige wijze vertelt Sanne haar eigen verhaal gecombineerd met vakkennis.

Lezing: 15u55 - 16u50

Multideskundigheid: een trampoline of een spinnenweb?

Peter Dierinckklinisch psycholoog, kwartiermaker, Psyche, Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

De periode 2013-2015. Een tijd waarin we het hadden over “een nieuwe lente voor de psychiatrie”. Herstel was het woord dat die nieuwe beweging zou onderbouwen. Een zeer hoopvolle periode dus. De vraag die we ons nu, tien jaar later, kunnen stellen: Is die nieuwe lente een zomer geworden? Aan de hand van de manier waarop psychiatrische instellingen en andere ggz-actoren zich presenteren op hun websites zou je geneigd zijn volmondig ja te zeggen. Woorden als herstel en daarbij zorg op maat, participatie, gelijkwaardigheid, multideskundigheid worden vaak gebruikt. Maar wat gaat er schuil achter deze woorden? Is de lente die werd aangekondigd niet een kartonnen decor waarachter het gewoon winter is gebleven? Worden de woorden die hierboven opgesomd worden niet gewoon gerecupereerd om hetzelfde te blijven doen van daarvoor? Misschien is de tijd gekomen om onze woorden waaraan belangrijke principes zoals multideskundigheid ten grondslag liggen te herrijken? We hebben het over de principes van multidisciplinair werken. De term wordt in sommige begeleidingen onterecht gebruikt. Aan de hand van voorbeelden tonen we het verschil tussen wat we “seriële deskundigheid” noemen tegenover “multideskundigheid”. We hebben het ook over inclusie en hoe je om de positie van “patiënt” te verlaten daarvoor je interne multideskundigheid (her)ontdekt. Kwartiermakende methodieken zoals “Multilogem” kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Mededelingen: 11u15 - 12u15

Een tijd tussen al mijn tijden

Veerle Janssens – auteur

Veerle Janssens getuigt over haar botsing met de psychiatrie. In haar boek ‘Een tijd tussen al mijn tijden. Perikelen in de psychiatrie’ pleit ze voor een warme, horizontale zorg.
Lees meer.

Mededelingen: 11u15 - 12u15

Mijn mama heeft wolkjes in haar hoofd

Anita BerxKOPP kind, professionele hulpverlener en Ervaringsmedewerker

Mijn mama is verschillende keren opgenomen geweest en als kind heb ik nooit uitleg gekregen wat er met mijn moeder aan de hand was. Op mijn 18de ben ik psychiatrisch verpleegkundige gaan studeren om er meer over te weten. Hier heb ik 25 jaar in gewerkt. Toen ik twee jaar aan het werk was heb ik als werkstudent orthopedagogiek bijgestudeerd aan de VUB. Volgens mij zijn niet aangeleerde kwaliteiten mede de oorzaak, waarom mensen ziek worden. Acht jaar geleden ben ik zelf ziek geworden. Het proces naar herstel was een zoektocht wat bij mij paste, want ik kende de therapieën. Zo heb ik mindfulness ontdekt, meditatief kleien en schilderen, ….
Momenteel doe ik al vier jaar vrijwilligerswerk in het Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jozef te Munsterbilzen. Daar geef ik oudertraining, om de opgenomen ouders handvaten te geven hoe ze de band met hun kinderen terug kunnen aanhalen of verbeteren. Ik werk ook met zelfgemaakte poppen om aan jongen kinderen uit te leggen, samen met de ouders wat er aan de hand is. Dit doe ik ook voor oudere kinderen met pedagogische schema’s, maar toegepast op hun ouders.

Mededelingen: 13u15 - 14u15

Presentie ≠ Permanentie

Caroline Philippart – ervaringsdeskundige OPZC Rekem
Luc Luycxcoördinator ervaringsdeskundigheid OPZC Rekem

Presentatie Presentie is geen permanentie – voordracht Caroline Philippart – Vlaamse Hersteldag 2023

Presentie is betrokken zijn bij je zorgvrager. Het is meer dan fysiek aanwezig zijn. Presentie is je zorgvrager zien, horen, begrijpen en tijd durven maken. Caroline is ervaringsdeskundige. Luc is coördinator Ervaringsdeskundigheid in het OPZC Rekem

Mededelingen: 13u15 - 14u15

Steunfiguren zoekend naar contact &verbinding 

Bart Debyser – Onderzoeker/ Lector Verpleegkunde VIVES hogeschool in samenwerking met diverse partners in de GGZ (o.a. kliniek St.-Jozef Pittem; AZ Brugge; UZ Gent; Kliniek H. Familie; PC HH Ieper; enz.), Roeselare
Hilde Osteux familie-ervaringsdeskundige Similes

Het actief betrekken van steunfiguren bij mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid wordt als een belangrijke pijler gezien van een kwaliteitsvolle herstelgerichte patiëntenzorg. Via twee (nog lopende) multicentrische onderzoeksprojecten werd nagegaan wat het voor steunfiguren betekent wanneer hun vriend/vriendin, ouder, broer/zus of zoon/dochter psychiatrische zorg behoeft? En wat hen belast en/of ondersteunt in het vorm geven van deze relatie met hun naaste? Op de hersteldag lichten we het centrale thema toe die uit beide projecten naar voor kwam, nl. hoe steunfiguren zoekend zijn naar contact en verbinding op meerdere fronten en domeinen, en hoe de COVID-crisis dit alles nog veel scherper in beeld gebracht heeft. Samen met een steunfiguur staan we vervolgens stil bij de praktische implicaties van deze inzichten voor hulpverleners die op een duurzame en authentieke manier willen samenwerken met steunfiguren.

Mededelingen: 14u25 - 15u25

Hoe een ervaringswerker herstelgerichte implementeert in een PZ

Tom Van den AbeeleErvaringswerker – Zorgroep Sint- Kamillus, Laken

Presentatie: Herstelgerichte zorg implementeren als ervaringswerker

Hoe een ervaringswerker in duo met een hulpverlener herstelgerichte zorg binnen brengt in een PZ. Een verhaal met veel good practices. Herstelgerichte zorg wordt uitgerold in de gehele ggz en gaat hand in hand met het inzetten van ervaringswerkers. Als ervaringswerker heb ik vijf jaar binnen de dienst herstel van Zorggroep Sint- Kamillus gewerkt om herstelgerichte zorg te implementeren. Een heel boeiende uitdaging met vele mooie resultaten. Graag leg ik aan de hand van vele voorbeelden uit hoe we dit hebben aangepakt.

Mededelingen: 14u25 - 15u25

Chronisch herstel

Mattias NolmansErvaringsdeskundige

Graag komen we vertellen over wat chronisch herstel inhoudt na meerdere opnames, therapeutische trajecten. Hoe ga je om met je herstelproces na opnameresistentie? Is herstel nog mogelijk? Op welke manier groei je? Hoe zit dat dan met aanvaarding van de kwetsbaarheid. Deze mededeling gaat over langdurige mantelzorg.

workshop: 11u15 - 12u15

Multilogem

Lien Audoor (ervaringswerker) en Peter Dierinck (hulpverlener en kwartiermaker)

In deze kwartiermakende bijeenkomsten gaan een 8-tal mensen met elkaar in gesprek vanuit ervaringen en niet vanuit deskundigheid. We praten en merken aan de hand van de interactie de vooroordelen waar we ons niet bewust van zijn. De “single story”, een verhaal dat over ons leeft en dat ons heeft vastgezet en ingesloten wordt in vraag gesteld. We ontdekken dat we meer zijn dan één verhaal aan de hand van de verhalen van de anderen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit een buurt, vanuit mantelzorg en vanuit vrijwilligerswerk. Er wordt expliciet niet gekozen om te vertrekken vanuit thema’s die een beperking aangeven zoals een diagnostiek.

Workshop: 13u15 - 14u15

Open Kring , het hart van El Camino Bekegem

Rika Rotsaert

El Camino Bekegem waar mensen samenkomen rond psychosegevoeligheid. El Camino Bekegem is een ontmoetingsplaats onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met een psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.
Maandelijks is er een Open Kring rond het vuur waarin we delen van mens tot mens rond het thema psychosegevoeligheid, elk vanuit zijn eigen verbinding daarmee. Vanuit eigen ervaring, familie-ervaring, professionele ervaring.
Beleef zelf hoe er meer begrip en toenadering groeit door het samenzijn vanuit de verschillende invalshoeken.

Workshop: 14u25 - 15u25

Ervaringsdeskundige Hulpverleners

An-Sofie Vandermeulen – Actiegroep hulpverleners met cliëntervaring
Hilde Lesire Actiegroep hulpverleners met cliëntervaring
Els Lambrecht Actiegroep hulpverleners met cliëntervaring
Stefanie Devos Actiegroep hulpverleners met cliëntervaring

Presentatie: Hersteldag 2023_Ervaringsdeskundige hulpverleners

Professioneel nabij zijn is een constante evenwichtsoefening voor hulpverleners, zeker nu de zorg meer en meer evolueert naar multideskundigheid en gelijkwaardige samenwerking tussen hulpverlener en- gebruiker. Met deze workshop trachten we deelnemers in de huid te laten kruipen van een hulpverlener, ervaringsdeskundige, cliënt of betrokken familielid. Op die manier hopen we tot meer bewustzijn te komen rond complexe thema’s zoals stigma, (on)macht en kwetsbaarheid in de hulpverlening. De workshop zal begeleid worden door mensen die ervaring hebben in het therapeutisch werken met groepen en individuen. Er zal in kleine groepen gewerkt worden.
“Iedereen heeft kwetsbaarheden, elk mens op deze aarde. Die van jou werden getriggerd door een welbepaalde cocktail van factoren en ervaringen. Ik weet hoe dat is want ik herken gevoelens en verhalen die je deelt, ook ik ben hierdoor kwetsbaarder geworden.”

11u15 - 12u15

Documentaire ‘Tussen ons’

‘Tussen ons’ vertelt het aangrijpende verhaal van drie ouder-kind duo’s die verbonden zijn door eenzelfde strijd om hun geliefde zoon, dochter, moeder of vader te blijven steunen. Maar hoe onvoorwaardelijk is de liefde wanneer een verslaving lonkt? Telkens opnieuw een strijd tussen liefde en verslaving.

Een documentaire van De chinezen in samenwerking met VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) en Te Gek!?

13u15 - 14u15

Documentaire ‘Ingewikkeld’

Hoe leef je met een psychose? Sven unik-id worstelt jarenlang met een bipolaire stoornis, maar heeft zijn waanideeën een plaats kunnen geven in zijn creativiteit en verbeeldingskracht. Sven is echtgenoot, vader en kunstenaar. Hij worstelt met een bipolaire en schizo-affectieve stoornis waardoor hij lange periodes van zware psychose heeft gekend. Ingewikkeld is het verhaal van een man die, na jarenlange strijd in psychiatrie, een manier heeft ontwikkeld om met zijn psychische aandoening te leven door middel van kunst, verbeeldingskracht en innovatie.

Deze documentaire werd geregisseerd door Marie de Hert en Ellen Polard.

Film: 14u25 - 15u25

Film ‘Moving Identity’

Ilke De VriesVideo kunstenares

Participatie project met psychisch kwetsbare mensen in coproductie met Kunstencentrum De Loods te Duffel. Videokunstenaar Ilke De Vries gaf vijf deelnemers met psychische kwetsbaarheden de mogelijkheid om zelf hun dagelijkse leven te leren filmen. Twee jaar lang kwamen ze maandelijks in het Kunstencentrum De Loods bij elkaar. Ze toonden elkaars video- en audiomateriaal, bespraken de inhoud, overliepen mogelijke technieken en overlegden de vervolgstappen. Moving Identity, het resultaat van dit intensieve samenwerkingsproces, biedt een inzicht in de creatieve manieren die deze mensen vinden om met hun turbulente leven om te gaan.

workshop: 11u15-12u15

De familiereflex

Kim Steeman, directeur, Familieplatform

Presentatie 20230208 familiereflex hersteldag

Onderzoek heeft reeds lang aangetoond dat het ontmoeten, betrekken, ondersteunen en informeren van familieleden en kinderen zowel voor familie, patiënt als hulpverlener een belangrijke positieve impact heeft. Er tonen zich echter grote verschillen in de manier waarop familie een plaats krijgt binnen een behandeltraject. Met het scheppen van kaders zoals de multidisciplinaire richtlijn om naasten te betrekken in de geestelijke gezondheidszorg, willen we organisaties inspireren om systematisch de familiereflex te maken, om familie en hun kinderen als gelijkwaardige partners in zorg een plaats te geven.

Maar is dit voldoende?

Tijdens deze workshop schetsen we kort de verschillende pijlers en denken we samen met jullie kritisch na over hoe we de samenwerking tussen cliënt, familie en hulpverleners in de toekomst meer kunnen versterken.

workshop: 13u15-14u15

De kracht van de kwetsbare hulpverlener

Jasmine Mezzofonte, Medewerker en ervaringsdeskundige bij Te Gek!? – ergotherapeut

De herstelvisie is op de dag van vandaag niet meer weg te denken uit de huidige geestelijke gezondheidszorg. Door de implementatie van het herstelgericht werken binnen de GGZ wordt er tegenwoordig meer en meer gebruikt gemaakt van ervaringsdeskundigen. Een zeer goede ontwikkeling, maar wat als we nu een stap verder gaan? Staan we er eigenlijk bij stil hoeveel hulpverleners zelf cliëntervaring hebben? Hoeveel van deze hulpverleners hier open over is en zijn of haar ervaringskennis inzet in de hulpverlening? Beseffen we voldoende wat de kracht kan zijn van een kwetsbare hulpverlener? Als hulpverlener met cliëntervaring zijn dit vragen die ik me al lang afvroeg, lang mee heb geworsteld en waarop ik een antwoord wou weten. Vanuit eigen ervaringen merkte ik dat er nog heel wat stigma bestaat omtrent dit thema. Ik besloot om dit onderwerp verder te onderzoeken a.d.h.v. interviews met hulpverleners (met cliëntervaring in GGZ). Alle resultaten van het onderzoek werden verwerkt in de bijhorende brochure ‘De kracht van de kwetsbare hulpverlener’ en poster. Alsook werd er een lezing en workshop ontwikkelt om dit thema bespreekbaar te maken in diverse organisaties en scholen.

Workshop: 14u15 - 15u15

Onzichtbare drempels

An Dours– BlinkOut vzw – Gent

Er was eens een plaats waar iedereen geloofde dat iets onmogelijk was. En dat leek ook te kloppen. Tot er iemand nieuw langs kwam. Die dacht dat het wel kon. En dus deed hij het gewoon. Sinds dan geloofde iedereen dat het anders kon. En dat bleek ook te kloppen. BlinkOut wil tonen dat het anders kan. Dat er onzichtbare drempels of psychische kwetsbaarheden zijn die het soms te moeilijk maken om in de ‘standaard’ samenleving te passen. Want de hoekjes en kantjes die je moet bijschaven om in het hokje te passen, dat vervolgens kan worden afgevinkt, doen pijn. Het doet pijn om 3 uur onder TL-licht te zitten als je de minste flikkering oppikt. Het doet pijn om 6 uur stil te zitten als je hart uit je lijf botst terwijl je alle tics probeert tegen te houden. En het doet nog meer pijn als je tijdens gesprekken hoort dat je je kwetsbaarheid maar moet ‘overwinnen’. Want mocht het zo simpel zijn, je had het al lang gedaan. We stellen een foute vraag wanneer we ons afvragen ‘wat is mis is met ‘die’ mensen, waardoor ze niet in ons systeem blijken te passen. De correcte vragen zijn volgens ons: Hoe komt het dat we deze prachtige voelers, uitzonderlijke detailkijkers, ongepolijste feedbackers, unieke mensen mislopen als talenten in onze bredere samenleving? Wij vertrekken vanuit echte verbinding, bieden autonomie en oefenen in het leven, in een veilige omgeving. Zo worden mensen bewuster van hun talenten en noden, versterken ze hun veerkracht en vergroot de kans op een duurzame participatie in de samenleving.

workshop: 11u15 - 12u15

Covid-19 en participatie: allemaal samen onder één petje

Céline De Witte – herstelondersteuner bij De MaRe, Kortrijk

De plotse komst van covid-19 had een grote impact op de dagdagelijkse werking van ons revalidatiecentrum waarin verbinding en nabijheid erg centraal staan. Hoe konden we ook in deze moeilijke omstandigheden voldoende goede zorg blijven bieden aan onze cliënten en herstel en participatie voorop blijven stellen? Hoe zorgde covid-19 ervoor dat wij als cliënt en herstelondersteuner verbonden bleven of zelf nog meer verbonden waren dan voorheen? Hoe verhoogde covid-19 het gevoel van ‘samenhorigheid’ (allemaal onder één petje)? Hoe geef je als herstelondersteuner hoop als je zelf even geen uitweg meer ziet? Hoe betrokken we cliënten in het uitwerken van De MaRe 2.0, 3.0, …? En hoe pakten jullie dit aan?

Lezing: 13u15 - 14u15

Liever zot dan zombie

Andy Buystschrijver, artiest, ervaringsdeskundige

Andy werkte 12 jaar als hulpverlener. Door een psychose kreeg hij plots de rol van cliënt toebedeeld. Hij schreef zijn ervaringen neer in het boek “Liever zot dan zombie.” Hij vertelt eerlijk en puur over de psychoses die hij ervaren heeft waardoor het een rauw, maar prachtig, openhartig én verrassend hoopvol verhaal geworden is. Want er is licht aan het einde van de soms toch wel donkere tunnel van de westerse geestelijke gezondheidszorg. Het kan namelijk anders volgens hem; voornamelijk door terug te gaan naar onze essentie en dat liefst in verbinding met de natuur. Pure levenskunst… Andy deelt zijn verhaal zoveel mogelijk en hoopt daarmee het stigma dat nog steeds rond de psychische hulpverlening hangt mee te doorbreken en het thema bij een groter publiek bespreekbaar te maken.

Op de hersteldag zal hij kort zijn verhaal toelichten en enkele zelfgeschreven nummers brengen.

Workshop: 14u25 - 15u25

Ik zie jou op den BOTS

Marnix MysHoofdverpleegkundige, BOTS, PC Hieronymus, Sint-Niklaas

Geconfronteerd worden met een psychose is voor vele mensen een ingrijpende ervaring waarbij  de meest evidente zaken in het leven ernstig verstoord kunnen geraken. Het openlijk en vrij kunnen spreken over het ervaren van een  psychosegevoeligheid met mensen die gelijkaardige ervaringen hebben, leidt tot nieuwe inzichten  voor alle betrokkenen. De inzet van krachten uit de (semi-)  residentiële, ambulante zorg en ervaringsdeskundigen zijn hierbij het DNA van BOTS. We zijn  ervan overtuigd dat door deze werkwijze een laagdrempeligheid ontstaat en dat dit de weg naar  de gepaste zorg voor sommige bezoekers faciliteert. BOTS heeft in die zin de ambitie opnamevoorkomend en/of –verkortend te zijn.

Op een korte tijdspanne wist BOTS als plaats voor mensen met een psychosegevoeligheid uit te  groeien tot een begrip in de regionale psychosezorg. BOTS verwierf bekendheid binnen de GGZ  maar ook ver daarbuiten. Het warm onthaal dat je er als bezoeker mag ervaren, de implementatie  in een niet-GGZ-omgeving en een mix van krachten en ervaring van diverse mensen zijn werkende  ingrediënten voor deze dynamische organisatie.

Tentoonstelling standen (doorlopend)

T’hus inloophuis
Kelly VercaigneErvaringswerker, T’hus inloophuis, Waregem
Wij zijn een nieuw initiatief, graag zouden we van deze hersteldagen gebruik maken om ons inloophuis breder bekend te maken onder de bezoekers. We zijn een inloophuis voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. In samenwerking met H.familie De bolster, stad Waregem en algemeen ziekenhuis Waregem. Onze werking bestaat volledig door mensen met een ervaringskennis, ondersteund door een ervaringswerker.

Ups & Downs vzw
Muller RebeccaVoorzitter Ups & Downs vzw, Gent

Psycho-educatie voor mensen met een bipolaire stoornis
Erika DanckaersErvaringsdeskundige
Nieuw project : Herstelgericht programma, buiten de muren van de psychiatrie, specifiek voor mensen met bipolaire stoornis, Brasschaat

7 stappen naar Heppie Mie
Sonja Van de Wal
Creatief Agogisch Coach, Heppie Mie, Sint-Niklaas
Heppie Mie is een creatie van mezelf. Ik heb een boek en kaarten getekend en geschreven. Een inspirerend boek boordevol oefeningen rond klein en groot verdriet. Ik ontwikkelde een methodiek: ‘De 7 stappen naar Heppie Mie’ Het zijn de stappen die ik zelf heb afgelegd na een burn out:
1. je rooksignalen zien
2. ontspannen
3. luisteren naar je lichaam
4. creatief zijn
5. luisteren naar je creatief werk
6. bewustzijn
7. groeien
Ik zet deze 7 stappen dagelijks in voor mezelf en tijdens coachings van kinderen, jongeren en volwassenen. Beeldtaal is de hoofdtaal die ik gebruik. De 7 stapppen werken heel verbindend en helend.
www.heppiemie.be

Depressiegids: “Leven voorbij depressie”
Lieve LodewyckxErvaringsdeskundige en Ups en Downs regioverantwoordelijke Geel
De depressiegids: “Leven voorbij depressie”, is een co-creatie tussen de patiëntenvereniging, Ups en Downs, en een farmaceutisch bedrijf.
Ups en Downs, de zelfzorggroep voor personen met een bipolaire stoornis en een chronische depressie en hun familieleden, organiseert bijeenkomsten in Vlaanderen. Wij geloven dat, naast psychotherapie, medicatie en psycho-educatie zelfhulpgroepen een belangrijke pijler zijn in het leren leven met een psychische kwetsbaarheid. Dit draagt bij tot ieders herstel, hoop en veerkracht. Als patiëntenvereniging hadden we een volwaardige inbreng in de redactieraad van de gids. Dit is een succesvol samenwerkingstraject, als gelijkwaardige partners van Ups en Downs en Janssen farmaceutica (Beerse). Tal van Vlaamse psychiaters en verenigingen droegen hier ook toe bij.
Op de cover van de gids prijkt een kunstwerk van Lieve Lodewyckx, ervaringsdeskundige en vrijwilliger voor Ups en Downs. Daarnaast is haar zus Griet medewerkster bij Janssen en deelde zij ook, vanuit haar rol als mantelzorger, haar expertise. Dit persoonlijke verhaal geeft een grote authenticiteit aan het hele project.

Multideskundigheid: petje af! Met meerdere petten op richting herstel
Tom & Brenda Van den Abeele & Claesen
ervaringswerker en ergotherapeut Zorggroep Sint- Kamillus, Bierbeek
Het gebruik van een herstelmap als leidraad binnen een herstelgericht behandeltraject.
Ben je op zoek naar handvaten om de multideskundigheid van je team gecentraliseerd in te zetten ?
Ben je op zoek naar een praktijkvoorbeeld om het individuele herstelproces van je cliënt zichtbaar te maken ?
Ben je op zoek naar een tool die antwoord biedt op bovenstaande vragen ? Spring dan binnen tijdens ons seminarie.
In februari 2021 is op vraag van afdeling VIA van Zorggroep Sint-Kamillus het project “Herstelmap” opgestart. Met behulp van een BaNaBa stagiaire GGZ werd de herstelmap vorm gegeven en werd deze het leven in geroepen. We blikken terug op een jaar van trial-and-error.

El Camino
Rika Rotsaert –  El Camino
El Camino Bekegem waar mensen samenkomen rond psychosegevoeligheid. El Camino Bekegem is een ontmoetingsplaats onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met een psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.

Huis met vele Kamers
Guy Surmont –  Huis met vele Kamers
“Huis met vele Kamers” te Brugge is een nieuw gegeven binnen ons landschap GGZ en tevens een ontmoetingsplaats voor multi deskundigheid. Een Huis waar véél petjes worden gedragen omdat het een vaste standplaats zal worden voor tal van organisaties zoals o.a.  de Herstelacademie NW Vlaanderen.

UilenSpiegel vzw
Ann Van de Vloet – Uilenspiegel vzw
Uilenspiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De vzw is actief in Vlaanderen en Brussel en
– biedt ontmoetingskansen voor lotgenoten
– geeft informatie
– doet aan sensibilisering en belangenbehartiging
– bevordert participatie
– stimuleert ervaringsdeskundigheid en herstel

BlinkOut vzw
Sofie Dupont, Els Gusse, Nele Haelvoet BlinkOut vzw
Vertrekkende vanuit de veerkracht die nodig is om vanuit kwetsbaarheid en kwetsbare momenten de wereld in te stappen, faciliteert BlinkOut een plek en methodiek waar die veerkracht echt gezien wordt. We geven een stem aan al die kwetsbare krachtige mensen en distilleren vanuit hun perspectief antwoorden op maatschappelijke uitdagingen zoals toegankelijkheid en inclusie, maar ook stress, overprikkeling en eenzaamheid.

Poster Multideskundigheid: petje af! Met meerdere petten op richting herstel
Ellen Leemans, Hannah Demuyt –
P.C. Dr. Guislain; PVT Lorkenstraat
 Groot beeldend werkstuk. Iedere bewoner en personeelslid krijgen een vierkant waar zij zelf (met thema stigma in gedachten) een invulling aan mogen geven. (Bijv. tekening, foto, tekstje etc.) Al deze vierkanten worden samengevoegd tot een geheel. Hier bovenop wordt digitaal met kleur een anti stigma punchline/illustratie toegevoegd. Kortom; van dichtbij zie je de individuele invulling, van ver onze anti stigma boodschap.

Droomposter Open Dialogue
Poster OD groot

Wil je deze hersteldagen
niet missen?

Prijzen & inschrijvingen

Met steun van